Nový web v přípravě

Tepelná čerpadla vzduch - voda - Mitsubishi

MITSUBISHI je světoznámá značka, která již řadu let drtí konkurenci v tepelných čerpadlech svou nadčasovou technologií vstřikování chladiva, kterou používá ve venkovních jednotkách Mitsubishi Zubadan. Mitsubishi Zubadan je výsledkem více než 50-ti letého výzkumu a vývoje v oblasti klimatizace, což se pozitivně projevuje na jeho uživatelských vlastnostech.

Venkovní jednotky ZUBADAN rádi používáme pro naše tepelná čerpadla, neboť jsou zárukou spolehlivosti, nízkých provozních nákladů a vysokého uživatelského komfortu.

MITSUBISHI ZUBADAN – TO JE VYTÁPĚNÍ BEZ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE!!!

Spolehlivé vytápění i při teplotě –25 °C
Tepelné čerpadlo s konstantním výkonem do -15 °C.
Zubadan znamená z japonštiny Super (Zuba) vytápění (Dan)

Mitsubishi Electric přichází na trh s novou generací tepelných čerpadel vzduch – voda. Zubadan je speciální technologie venkovních jednotek vyvinutých pro vytápění i v extrémních podmínkách s mimořádně efektivním provozem a vlastnostmi. Mitsubishi garantuje 100%ní konstantní výkon až do venkovní teploty -15°C, díky patentovanému „Flash Injection Circuit”, který je využívaný v jednotkách ZUBADAN. Jednotky ZUBADAN spolehlivě vytápějí i při teplotě -25°C bez elektrického dohřevu a dosahují ještě 75% svého nominálního výkonu.

Jedná se o unikátní technologickou novinku, která se představila na evropském trhu v roce 2008. Princip spočívá v tom, že sofistikovaná konstrukce chladivového okruhu venkovních jednotek Zubadan umožňuje udržet ve vytápecím režimu 100% výkon až do venkovní teploty -15°C. U běžných tepelných čerpadel se při nízkých teplotách snižuje dopravní účinnost kompresoru a následně i vytápěcí výkon, který musí nahrazovat elektrickým dohřevem. Konstrukce jednotek Zubadan tento „problém” eliminuje dodatečným vstřikováním chladiva (směs kapaliny a plynu v přesně vypočítaném poměru) do kompresoru pomocí okruhu FIC – Flash Injection Circuit. Elektronicky řízený vstřikovací ventil určuje množství dodatečně vstřikovaného chladiva. Tím se vlastně udržuje nominální výkon až do venkovní teploty -15°C. Pokles nastává při nižších teplotách. Při teplotě -20°C, což je přibližně spodní hranice garantovaného pracovního rozsahu standardního tepelného čerpadla, je k dispozici 90% nominálního výkonu oproti 55% standardního tepelného čerpadla. Při teplotě -25°C je k dispozici ještě 75%-80% nominálního výkonu.

ZUBADAN – NEJVYSPĚLEJŠÍ TECHNOLOGIE

100% VÝKONU PŘI – 15°C
SPOLEHLIVÉ TOPENÍ PŘI – 25°C


Vlastnosti tepelných čerpadel Mitsubishi Electric

  • Ekvitermní regulace – Zajišťuje, že teplota vytápěcí vody bude ředěná podle venkovní teploty a tím zaručuje maximální efektivitu vytápěcího systému, protože TČ bude vyrábět vodu s co nejnižší teplotou a tehdy dosahuje nejlepší hodnoty COP.
  • Frekvenční řízení (Inverter) – Kompresor a ventilátor mají plynule regulovatelné otáčky. To znamená, že tepelné čerpadlo se vždy přizpůsobí aktuální potřebě tepla. Díky frekvenčnímu měniči se snižuje počet startů a vypnutí kompresoru a tím se prodlužuje jeho životnost. Tepelné čerpadlo pracuje jen na takový výkon, jaký je momentálně potřebný.
  • Garantovaná oblast vytápění do teploty -25°C – Tepelná čerpadla Zubadan garantují vytápění až do venkovní teploty -25°C, při které dosahují ještě 75% svého nominálního výkonu bez použití elektrického dohřevu.
  • Vytápění i chlazení – Tepelná čerpadla Mitsubishi Electric umožňují vytápění a chlazení, takže jedním zařízením můžete celoročně garantovat správnou teplotu v prostoru.

Dvě funkce v jednom

Proč si kupovat dvě zařízení, když stačí jedno? Standardní výbavou všech tepelných čerpadel Mitsubishi Electric je možnost vytápění i chlazení. Je to ideální způsob jak zaručit celoročně požadovanou teplotu v prostoru. V zimě s tepelným čerpadlem vytápíme a ohříváme teplou vodu. V letním období ohřívá teplou vodu a v průběhu 5 minut se přenastaví do režimu chlazení a vyrábí studenou vodu pro chladící stropy nebo fancoily.

Nejmodernější klimatizační systémy Mitsubishi Electric umožňují jedním zařízením současně chladit i topit. Prakticky to znamená, že odváděným teplem z klimatizačních zařízení ohříváme například teplou vodu pro sanitární účely nebo bazén. Tyto systémy jsou mimořádně energeticky efektivní a umožnují ohřát vodu až na 70°C.

Použití tepelného čerpadla vzduch - voda

  • vytápění (až 60 °C)
  • ohřev teplé vody
  • chlazení

Princip funkce tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo zvládá zdánlivě nemožné: Z jednoho kilowattu elektrické energie dokáže vytvořit čtyřikrát tolik vytápěcího výkonu, protože okolo 75% potřebného výkonu vezme ze prostředí, kde je teplo celý rok neomezeně k dispozici. I při -25 °C je schopné tepelné čerpadlo vytápět teplem z venkovního vzduchu. Proto jsou tepelné čerpadla energeticky úsporná a ekologická.

Pointa činnosti tepelného čerpadla je v tom, že pracuje s chladivem, které v závislosti na skupenství a objemu mění svou teplotu. Kompresor stlačí studené páry a tím zvýší jejich teplotu, které jdou do kondenzátoru. Tam jim odebere teplo vytápěcí systém a páry zkondenzují. Zkondenzované páry jsou stále ve vysokém tlaku. Expanzní ventil uvolní tlak a v důsledku poklesu tlaku se chladivo prudce ochladí až na -20 °C. I když je venku -15 °C a výparník má -20 °C, tak ho „ohřeje” na cca -16 °C, takže jsme získali 4 °C. Chladné páry vejdou do kompresoru, tam se zvýší tlak chladiva a tím se zvyšuje i jeho teplota například na 60 °C. Tato teplota je už využitelná na vytápení. Tento cyklus se stále opakuje. My dodáváme energii jen na práci kompresoru a platí:
Z 1 kW energie dodané do kompresoru získáme 3 kW tepelného výkonu pro vytápění.

Spolupracujeme: