Nový web v přípravě

Revize úniků chladiv (HCFC a HFC)

Proč provádět Revize úniků chladiva?

Chladící zařízení s náplní HCFC a HFC chladivy spadají pod dvě základní skupiny předpisů.

Zajistit pravidelné provádění revizí úniků je povinností PROVOZOVATELE zařízení!!!

Revize úniků chladiva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech a zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší.

Pro provádění revizí dle níže uvedené legislativy máme certifikované revizní techniky a nabízíme zavedení Evidenční knihy chladícího zařízení (odpovědnost za založení evidenční knihy nese provozovatel zařízení podle § 29 ods. 6 zákona 86/2002 Sb., o ovzduší ve znění pozdějších předpisů) a provádění pravidelných revizí.

Pro provádění revizí dle výše uvedeného zařízení máme pověření ministerstva životního prostředí č. 3447/10 a nabízíme i případné zavedení evidenčních knih chladícího zařízení (odpovědnost za založení evidenční knihy nese provozovatel zařízení dle § 29 odst. 6 zákona 86/2002 sb. o ovzduší ve znění pozdějších předpisů) a provádění pravidelných revizí.

V případě zájmu o provedení revize jakéhokoli zařízení s obsahem chladiv HCFC nebo HFC nás neváhejte kontaktovat.

Při sepsání servisní smlouvy a na námi dodané zařízení nabízíme speciální slevy na revize.

POVINNÉ ROČNÍ kontroly zařízení s náplní v jednotce:


R-410A od 2,39 kg chladiva1 x za rok
R-407C od 2,82 kg chladiva2 x za rok
R134a od 3,50 kg chladiva4 x za rok
R-32 od 7,41 kg chladiva12 x za rok

Veškerá naše tepelná čerpadla vzduch-voda Fujitsu obsahují chladivo R-410A.


Součástí revize námi dodaných zařízení je autorizovaný servis!Spolupracujeme: