Nový web v přípravě

Tepelná čerpadla vzduch - voda

Dva neporazitelní mistři z Japonska Fujitsu Mitsubishi eletric

Často se setkáváme s klienty, kteří srovnávají tepelné čerpadlo Fujitsu a Zubadan s ostatními. Nelze srovnávat „jablka s hruškami“, abychom dokázali jejich technologickou vyspělost a ekonomiku. Rozhodli jsme se udělat jednoduché porovnání parametrů v tabulce. Aby porovnání bylo seriózní, vybrali jsme japonské tepelné čerpadlo Toshiba Estia, které patří svými parametry mezi ty nejlepší tepelná čerpadla nejen v České republice, ale také ve světě.

  venkovní teplota (°C)
  -25 -20 -15 -7 -2 2
Topný výkon Fujitsu High Power 9 10,2 11,2 11,2 11,2 11,2
Topný výkon Mitsubishi Zubadan 8,4 9,8 11,2 11,2 11,2 11,2
Topný výkon Toshiba Estia 4,1 5,48 6,86 8,4 9,9 10,55
Topný výkon standardního TČ 2,2 3,3 4,4 6,05 7,7 9,9

Porovnání výkonů tepelnýc čerpadel VZDUCH-VODA
* při výstupní teplotě 35°

  venkovní teplota (°C)
  -25 -20 -15 -7 -2 2
Požadovaný výkon 11 kW 11 11 11 11 11 11
Fujitsu High Power 6,89 5,69 4,77 3,92 3,66 3,45
Mitsubishi Zubadan 7,23 6,53 5,52 4,41 4,06 3,71
Toshiba Estia 8,63 8,48 7,23 6 4,35 3,75
Standardní TČ 11 10,45 9,35 8,5 7,6 5,1

Porovnání výkonů tepelnýc čerpadel VZDUCH-VODA
* pri výstupní teplote 35°C a požadovaném topném výkonu 11 kW. U TC je ve spotrebe zahrnut elektrický dotop na požadovaný výkon.

Hodnoty uvedené v tabulkách jsou z dostupných zdrojů výrobců tepelných čerpadel.

Nejméně dva roky napřed ve vývoji!!

Už víte, proč umí více než ostatní?

100 % VÝKON PŘI – 15°C
PŘI – 20°C TOPÍ 60°C VODU BEZ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE!!!
TOPÍ PŘI - 25°C!!!

Japnskou technologii jsme spojili s chytrou akumulací

Jak to funguje?

FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA:
Výparníkem TČ se odebere ze vzduchu energie za pomocí chladiva, které při stlačení kompresorem zvýší svoji teplotu až na 110°C. Horké chladivo je vedeno z venkovní jednotky do akumulační nádoby, kde za pomocí výměníku předá energii topné vodě. Následně se vrací zkondenzované do tepelného čerpadla přes expanzní ventil a cyklus se opakuje. Za pomocí elektroniky tepelné čerpadlo udržuje teplotu v akumulační nádrži dle zadaných požadavků uživatele nebo nastavené ekvitermní regulace.

FUNKCE AKUMULAČNÍ NÁDOBY:
Akumulační nádoby Atyp praují na pricipu vrstvení vody a vyvinuli jsme je speciálně pro komunikaci s tepelnými čerpadly. Akumulační nádrže jsou pomyslně děleny na spodní a horní část.
Spodní část pracuje s topnou vodou v rozmezí 25 - 60°C. Lze do ní napojit radiátory, podlahové topení, vyhřívání bazénu apod. V případě solárních panelů se zde instaluje solární výměník.
Horní část je určena k průtokovému ohřevu teplé vody a teplota vody se zde pohybuje cca 50 - 75°C. V případě kombinace tepelného čerpadla s krbem, nebo kotlem se zde mohou vpouštět vyšší teploty topné vody. V horní části nádrže je nainstalována elektrická patrona sloužící k dohřívání teplé vody při velkých odběrech. Tato topná patrona taktéž může sloužit jako záložní zdroj.


Výhody nádrží pro průtokový ohřev TUV

Kompletní kotelna jednoduše a ekonomicky
  • minimalizujeme problémy s Legionelou,
  • nádrž se nezanáší,
  • životnost cca 40 let,
  • na nádrž je možné napojit kotel, krb, tepelné čerpadlo, apod.,
  • maximálně ekonomický provoz,
  • celá kotelna = nízké pořizovací náklady.

Naše akumulační nádoby pracují na principu vrstvení vody a jsme schopni docílit tepelným čerpadlem teplotu vody v horní části akumulace vyšší než 85 °C (vhodné pro velkokapacitní ohřev vody). V námi dodávaných akumulačních nádobách jsou nainstalovány speciální vysokotlaké výměníky. Na zakázku Vám vyrobíme nádrže a výměníky dle specifických požadavků až do 2000 litrů.


A. Topení TČ s akumulační nádobou

Schéma zapojení
Fujitsu Mitsubishi electric

Ideální cenově dostupná kombinace pro vytápění TČ. Na systém je možné napojit jiné zdroje jako krb, kotel apod. Z akumulační nádoby můžete odebírat topnou vodu pro radiátory, podlahové topení, případně ohřívat bazén. Výstup v horní části je řízen ekvitermní regulací.

Sestava obsahuje:
Tepelné čerpadlo vč. ovládacího panelu, akumulační nádobu 150 litrů (unikátní nádoba se speciální funkcí vrstvení vody) vč. výměníku na chladivo, kompletní příslušenství k akumulační nádobě - expanzní nádoba, manometr, ventily, armatury vč. oběhového čerpadla, pojistný ventil, odvzdušnění + el. patrona 6 kW vč. regulace.

SESTAVA JIŽ OD 89.400,- bez DPH.

B. Topení TČ s akumulační nádobou + TUV průtokově

Schéma zapojení
Fujitsu Mitsubishi electric

Exklusivní systém topení s ohřevem vody průtokovým výměníkem. Horká pára ohřívá horní část akumulace určenou pro ohřev TUV až na 75 °C a ze středu nádrže se odebírá voda pro topení dle požadavku ekvitermní regulace. Možnost napojení různých zdrojů jako varianta A. Vhodné pro novostavby i rekonstrukce.

Sestava obsahuje:
Tepelné čerpadlo vč. ovládacího panelu, akumulační nádobu 300 litrů (unikátní nádoba se speciální funkcí vrstvení vody) vč. výměníku na chladivo a TUV vč. směšovače, kompletní příslušenství k akumulační nádobě - expanzní nádoba, manometr, ventily, armatury vč. oběhového čerpadla, pojistný ventil, odvzdušnění + el. patrona 6 kW vč. regulace.

SESTAVA JIŽ OD 114.200,- bez DPH.

Vnitřní jednotka

Vnitřní jednotky

Součástí vnitřní jednotky (akumulační nádoba) jsou všechny komponenty potřebné pro provoz TUV a topení (smešovací ventil TUV, pojistné ventily TUV a topné vody, záložní elektrokotel, oběhové čerpadlo, teploměry, tlakoměr, uzavírací ventily, odvzdušňovací ventil i expanzní nádoba), akumulační nádrž se propojí s topným systémem, popř. TUV a funguje.


Výše uvedené systémy jsou pouze ilustrativní, na požádání Vám sestavíme takovou sestavu, aby vyhovovala přesně Vašim požadavkům!!
Vzduchová tepelná čerpadla se snažíme dimenzovat pro MONOVALENTNÍ PROVOZ.
NEVYUŽÍVÁME ELEKTRICKÉHO DOTOPU!!!
Systémy mají menší nároky na připojení k síti a provoz je maximálně ekonomický.

Neváhejte nás kontaktovat, pro cenovou nabídku klikněte zde

Spolupracujeme: