Nový web v přípravě

Vrtné práce

Jsme držiteli osvědčení Báňského úřadu v Ostravě s oprávněním provádět vertikální vrty přes 30 bm. Vrty provádíme vrtnou soupravou, která se používala pro geologické vrty do 300 bm. V minulých letech stroj prošel kompletní repasí včetně drobných technických úprav tak, aby byl schopen rychle a efektivně provádět také vrty pro tepelná čerpadla i v nejsložitějších geologických podmínkách.


Vrty pro tepelná cerpadla

  • silná vrtná souprava umí zapažit vrt až na dno, což je výhodou v nesoudržných horninách, štercích, tekutých píscích a podobně. Při spouštění sond do zapaženého vrtu se minimalizuje riziko jejich poškození,

  • vrt se provádí rotačním vrtáním s cirkulací vodního gelu s následnou filtrací bez použití kompresoru. Tato technologie minimalizuje znečištění okolí vrtu, budov a omezuje vytlačování spodní vody z vrtu po dobu vrtání,

  • vrty pro tepelná čerpadla provádíme pro přímý výparník (TC Géothermie Confort) průměr 95 mm (měděné sondy), pro standardní sondy průměr 120 mm. Malý průměr zajišťuje minimum odpadu a dokonalou tepelnou vodivost po zainjektování vrtu. Injektáž provádíme speciálním čerpadlem, které je jednoduše ekonomicky součástí vrtné soupravy. Pro injektáž vrtu používáme výhradně americký bentonit firmy MISWACO, který patří mezi absolutní špičku a zajistí dobrou vodivost mezi zemí a kolektorem,

  • pro vystrojení vrtu standardně používáme švédské kolektory MUOVITECH, které patří mezi absolutní špičku ve světě, a díky nízkým tlakovým ztrátám a lepšímu jímání kolektoru vylepší tyto kolektory o 10 - 15% topný faktor tepelného čerpadla oproti standardním kolektorům,

  • vrtná souprava SKB4 je upevněná na podvozku Praga V3S, který dává stroji nadstandardní parametry při jízdě v terénu, lze ji použít i v nejméně dostupných lokalitách,

  • pohon stroje a čerpadla pro vodní výplach je zajištěn odhlučněným hydraulickým agregátem usazeným na podvozku stroje PV3S. Jeden agregát pro pohon celého stroje výrazně omezuje hluk při práci a snižuje náklady na vrtání.

Ukázka postupu vrtání:

Spolupracujeme: